Vårt mål är att utveckla och leverera de bästa produkterna

Våra tjänster

Produktutveckling

Beroende på kundens behov och produktens karaktär förenar vi våra möjligheter och kan hjälpa dig genom delar eller hela produktutvecklingsprocessen, dvs brainstorming, framtagning av koncept, tillverkning av prototyp, produktverifiering, validering och industrialisering.

Vi hanterar också kompletta produktutvecklingsprojekt och tar fullt ansvar för att föra din produkt till marknaden.

Industridesign

Tillsammans med våra partners erbjuder vi unika produktformer som integrerar mänskliga faktorer, användbarhet och designkonfigurationer för att uppnå en optimal användarupplevelse.

A descriptive alt tag for SEO
Mechatronics Mechatronics

Mekatronik

Dagens produkter blir allt smartare, mer mångsidiga och ofta dessutom uppkopplade till IT-tjänster, blir de tekniska lösningarna utan tvekan mer komplexa med integrerad mekanisk, elektrisk och mjukvarukonstruktion. Dagens ingenjörer måste därmed behärska fler tekniska områden samt ha högre spetskompetens inom fler områden.

Vi erbjuder både spets- och bredd kompetens, våra produktutvecklare är erfarna inom det s.k. mekatroniska området där vi hanterar integrerade system med tvärvetenskapliga designutmaningar över ett brett spektrum av mekanisk design, fysik, verktyg, processer, datahantering, elektroniska system, styrsystem och IT-system.

Vi arbetar också tillsammans med externa partners sp som industridesigners och tillverkare för en komplett systemlösning, från idé till färdig produkt.

Våra ingenjörer är också utbildade för att hantera en rad olika CAD/CAE-system, PDM-system och använder den robusta designmetodiken som grund i all produktdesign.

Enkelt, sömlös design!

Våra förmågor

 • Brainstorming och idégenerering
 • Konceptuell design & visualisering
 • Snabba prototyper och 3D modeller
 • Virtual/physical feasibility studiess
 • Genomförbarhets- och känslighetsstudier
 • Designoptimering
 • Mekaniska konstruktion
 • Struktur och hållfatshetsberäkningar
 • Mekatronik för komplexa inbäddade system
 • Elkontstruktion
 • Mjukvaru och automationsutveckling
 • Verifiering och valideringstestning av både hård- och mjukvara

Vår materialkunskap

Stål- och lättviktsmetaller

Värmehärdade plaster och termoplaster

Formsprutade polymerer

Elastomerer

Kompositer

Gjutna metaller

Svetsade strukturer

Plåtkonstruktionen

Trästrukturer

A descriptive alt tag for SEO

Simuleringar & beräkningar

Strukturanalys, deformation och spänningsanalys är oerhört fördelaktigt i tillverkningsscenarier där kostnader, material, vikt, styrka behöver optimeras eller där säkerhetsfaktorer måste fastställas.

Vi utför strukturanalys med överensstämmelse med tex Eurocode-paketet EN 1993, krandirektivet EN13001 samt överensstämmelse med andra standarder som BSK, ASME, PED och EN 13445. Vi utför också komplex rörelseanalyser som förutsäger effekter av dynamik och kollision på strukturell integritet och maskinstabilitet. Fel kan förutsägas eller undersökas med hjälp av linjär och icke-linjär knäckanalys.

Strukturanalys ger inte bara tillfärlitlighet för en en design/produkt utan kan tillsammans med en designoptimering ge viktiga fördelar som mindre koldioxidavtryck, teknisk försprång före konkurrenter samt sänkta produktionskostnader.

Utmattning- och hållbarhetsanalys

De vanligaste strukturfel beror på utmattning som uppstår när ett material utsätts för tidsvarierande belastningar. Om belastningarna är över en viss tröskel börjar mikroskopiska sprickor bildas vid spänningskoncentrationerna. Så småningom kommer en spricka att uppnå en kritisk storlek och sprider sig plötsligt och därmed utmattas materialet. Strukturernas livslängd kan förlängas genom korrekt dimensionering, design och/eller ytbehandlingar, men livslängden är inte för evighet och ett misslyckande kan få stora konsekvenser. Tidsvarierande belastningar kan också leda till vibrationer och buller om de inte dämpas korrekt.

Vi erbjuder utmattningsanalys för dina produkters hållbarhetsutmaningar för att förutsäga komponentens livslängd med hänsyn till nödvändiga säkerhetsfaktorer. Detta ökar tillförlitligheten och optimerar underhållsintervallen. Beroende på komponentens art och applikation kan vi också optimera komponentgeometri eller dess omgivningar för att öka dämpningen och därmed både förlänga livslängden och också minska vibrationer och buller.

Våra ingenjörer är också utbildade att hantera en rad olika CAD / CAE-system, PDM-system och använder den robusta designmetodiken som ryggraden i all produktdesign.

A descriptive alt tag for SEO
A descriptive alt tag for SEO

Fluid & Thermo dynamics analys

CFD är en simuleringsteknik som matematiskt simulerar vätskeflöde och värmeöverföring. Termodynamiska analyser kan tillämpas på ett brett sortiment av produkter som kylflänsar, värmeväxlare, kretskort, LED-lampor, soluppvärmningsapplikationer, mänskliga komfortapplikationer, aerodynamiska applikationer och många fler områden.

Vi utför både jämvikt och tidsberoende termodynamiska analyser som ger avgörande information om produktens prestanda, livslängd och drifttillstånd. CFD håller på att bli ett val av verktyg på många konkurrenskraftiga marknader, oavsett om det är en aerodynamisk applikation som minskar luftmotståndet eller en vätskeflödesapplikation som minskar turbulensen, en CFD-analys kan göra hela skillnaden för din produkt.

Att använda dessa metoder på ett korrekt sätt kan snabba på utvecklingsarbetet och lansera en produkt snabbare på marknaden, minskar utvecklingskostnaderna och säkerställer att lagliga krav uppfylls.

Kvalitetssäkring

Vi är certifierade med svarta bälten inom Six Sigma som tycker om att hålla oss uppdaterade med den senaste tekniken och metoderna för att spara både tid, pengar och säkerställa nöjda kunder. 

Därför utövar vi Design For Six Sigma (DFSS) och använder metodiken som ryggraden redan i vår designprocess för att uppnå robusta konstruktioner och undvika problem med kvalitet och tillverkning och service.

Vi använder både fysisk och virtuell ”Design Of Experiment” (DOE) för att utforska designutrymmet och hitta optimala resultat som uppfyller kraven.

Form- och lägestoleranser är en av de mest uppenbara och komplexa kvalitetsfunktionerna, som alltid balanserar mellan höga kostnader och låg kvalitet, vilket ofta blir uppenbart vid byte av leverantör och tillverkningsprocess.

Vi använder statistiska metoder och verktyg för att analysera komplexa toleranskedjor där vi sprider ut toleranserna för att uppnå både robust design och optimal tillverkningskostnad. Processen utnyttjas bäst tidigt i design / utvecklingsprocessen.

Traditionellt används Six Sigma för att förbättra befintliga processer/system eller produkter. Metodiken DMAFK (Definiera, mäta, analysera, förbättra och kontrollera) är kärnan i våra förbättringsprojekt.